Fecha Vuelo Aeronave Matrícula Piloto Orígen Destino Alternativo Reglas
10-01-2019 13:14 XSN187 A320 ECAAP XSN187 LEVC LFBZ LFBO IFR
salida Local llegada Local Ruta
10-01-2019 12:14 10-01-2019 13:11 TATOS DCT EXEMU UM176 PPN DCT DONOS DCT
Combustible cargado FOB Consumido Tiempo vuelo Millas Toma  
6500 3958 2542 00:57 244 -80  
Informe Financiero    
     
Pasajeros Billetes
First Class Bussines Class Economy Class Total First Class Bussines Class Economy Class
36 37 55 128 85.50 € 69.32 € 53.93 €
     
Ingresos
Carga      
kg. Precio kg.     total carga
8787 0.06 8787 Kg. x 0.06   562.25 €
Pasajeros  
First Class Bussines Class Economy Class total pasajeros
36 x 85.50: 3077.88 € 37 x 69.32: 2564.79 € 55 x 53.93: 2965.94 € 8608.60 €  
     
    Total Ingresos: 9170.86 €
Gastos
Tasas Seguro Combustible Catering Tripulación Piloto    
600.00 € 1000.00 € 1264.36 € 640.00 € 244.00 € 122.00 €    
     
    Total Gastos: 3748.36 €
 
    Saldo 5422.5 €
Eventos Vuelo
hora evento valor
13:14 Toma perfecta: -80 f/m. 10
13:14 Puntualidad: -5 m. 5
Valoración final del vuelo: 115